Công trình CT14
15/09/2017

Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường – Quận Cẩm Lệ – TP. Đà Nẵng

Cung cấp và thi công hệ thống máy NLMT Ánh Dương 1000 lít

Thời gian thi công: Tháng 06/2010

 

Liên hệ ngay