Công trình CT15
15/09/2017
Công trình CT13
15/09/2017

Địa chỉ: 213-215 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Cung cấp và thi công hệ thống máy NLMT Suntech 240 lít

Thời gian thi công: Tháng 05/2010

Liên hệ ngay